Instytut Automatyki Zakłady:     Napędu Elektrycznego i Automatyki Przemysłowej | Sterowania Robotów | Techniki Sterowania | Teorii Sterowania

Zakład Techniki Sterowania

P.O. Kierownika Zakładu

dr inż. Piotr Chudzik

email: pchudzik  _na_  p.lodz.pl

tel. (+48) 42-631-25-45

Zakład Techniki Sterowania jest jednym z czterech zakładów Instytutu Automatyki Politechniki Łódzkiej. W swojej pracy dydaktycznej i badawczej zespół pracowników zakładu od wielu lat zajmuje się analogowymi i cyfrowymi elementami i układami sterowania.

Główne kierunki badań Zakładu Techniki Sterowania związane są z następującą tematyką:

  • projektowanie systemów mikroprocesorowych i układów elektronicznych dla zastosowań przemysłowych,
  • wspomagane komputerowo modelowanie procesów przemysłowych,
  • rozwijanie algorytmów sterowania dla układów działających w oparciu o sterowniki programowalne PLC,
  • projektowanie układów automatyki z wykorzystaniem pakietów programowych: Matlab - Simulink, PSIM, Pspice - OrCAD, Keil, Code Composer Studio, AutoCAD.

W ostatnich latach tematyka naukowo-badawcza Zakładu Techniki Sterowania koncentruje się wokół zagadnień, związanych z zastosowaniem teorii sterowania w napędach elektrycznych ze sterowaniem mikroprocesorowym przy wykorzystaniu mikroprocesorów sygnałowych oraz w układach automatyki przemysłowej z wykorzystaniem sterowników programowalnych.

Zakład Techniki Sterowania może pochwalić się kilkoma ciekawymi rozwiązaniami autorskimi wykonanymi przy współpracy z przemysłem. Należą do nich:

  • mikroprocesorowe przekaźniki zabezpieczeniowo-sterownicze dla rozdzielni średnich napięć,
  • mikroprocesorowy miernik energii cieplnej,
  • algorytm i oprogramowanie sterujące hamowaniem docelowym pociągu Metropolis dla Metra Warszawskiego,
  • metoda diagnostyki sygnałów wejściowych systemu wizualizacji i sterowania nadrzędnego
  • układ wektorowego sterowania z procesorem sygnałowym dla trakcyjnych (tramwajowych i trolejbusowych) falownikowych napędów z silnikami indukcyjnymi,
  • układ regulacyjny w systemie ciepłowniczym w Łodzi, pozwalający na ciągłą współpracę elektrociepłowni EC-2 i EC-3 na wspólną magistralę ciepłowniczą.
Strona zaktualizowana: 17.10.2017