Instytut Automatyki Zakłady:     Napędu Elektrycznego i Automatyki Przemysłowej | Sterowania Robotów | Techniki Sterowania | Teorii Sterowania

Zakład Techniki Sterowania

Kierownik Zakładu

dr inż. Piotr Chudzik

email: pchudzik  _na_  p.lodz.pl

tel. (+48) 42-631-25-45

Zakład Techniki Sterowania jest jednym z czterech zakładów Instytutu Automatyki Politechniki Łódzkiej. W swojej pracy dydaktycznej i badawczej zespół pracowników zakładu od wielu lat zajmuje się analogowymi i cyfrowymi elementami i układami sterowania.

Główne kierunki badań Zakładu Techniki Sterowania związane są z następującą tematyką:

 • projektowanie systemów mikroprocesorowych i układów elektronicznych dla zastosowań przemysłowych,
 • wspomagane komputerowo modelowanie procesów przemysłowych,
 • rozwijanie algorytmów sterowania dla układów działających w oparciu o sterowniki programowalne PLC,
 • projektowanie układów automatyki z wykorzystaniem pakietów programowych: Matlab - Simulink, PSIM, Pspice - OrCAD, Scilab, AutoCAD,
 • projektowanie i programowanie systemów wbudowanych opartych na rdzeniach jednostek STM, TMS, ARM, PIC i innych.

W ostatnich latach tematyka naukowo-badawcza Zakładu Techniki Sterowania koncentruje się wokół zagadnień, związanych z zastosowaniem teorii sterowania w napędach elektrycznych ze sterowaniem mikroprocesorowym przy wykorzystaniu mikroprocesorów sygnałowych oraz w układach automatyki przemysłowej z wykorzystaniem sterowników programowalnych.

Zakład Techniki Sterowania może pochwalić się kilkoma ciekawymi rozwiązaniami autorskimi wykonanymi przy współpracy z przemysłem. Należą do nich:

 • mikroprocesorowe przekaźniki zabezpieczeniowo-sterownicze dla rozdzielni średnich napięć,
 • mikroprocesorowy miernik energii cieplnej,
 • algorytm i oprogramowanie sterujące hamowaniem docelowym pociągu Metropolis dla Metra Warszawskiego,
 • metoda diagnostyki sygnałów wejściowych systemu wizualizacji i sterowania nadrzędnego
 • układ wektorowego sterowania z procesorem sygnałowym dla trakcyjnych (tramwajowych i trolejbusowych) falownikowych napędów z silnikami indukcyjnymi,
 • układ regulacyjny w systemie ciepłowniczym w Łodzi, pozwalający na ciągłą współpracę elektrociepłowni EC-2 i EC-3 na wspólną magistralę ciepłowniczą.
Strona zaktualizowana: 14.10.2021