Instytut Automatyki Zakłady:     Napędu Elektrycznego i Automatyki Przemysłowej | Sterowania Robotów | Techniki Sterowania | Teorii Sterowania

Zakład Techniki Sterowania

P.O. Kierownika Zakładu

dr inż. Piotr Chudzik

email: pchudzik  _na_  p.lodz.pl

tel. (+48) 42-631-25-45

Zakład Techniki Sterowania jest jednym z czterech zakładów Instytutu Automatyki Politechniki Łódzkiej. W swojej pracy dydaktycznej i badawczej zespół pracowników zakładu od wielu lat zajmuje się analogowymi i cyfrowymi elementami i układami sterowania.

Główne kierunki badań Zakładu Techniki Sterowania związane są z następującą tematyką:

 • projektowanie systemów mikroprocesorowych i układów elektronicznych dla zastosowań przemysłowych,
 • wspomagane komputerowo modelowanie procesów przemysłowych,
 • rozwijanie algorytmów sterowania dla układów działających w oparciu o sterowniki programowalne PLC,
 • projektowanie układów automatyki z wykorzystaniem pakietów programowych: Matlab - Simulink, PSIM, Pspice - OrCAD, Scilab, AutoCAD,
 • oprogramowanie systemów wbudowanych opartych na rdzeniach jednostek STM, TMS, ARM, PIC i innych.

W ostatnich latach tematyka naukowo-badawcza Zakładu Techniki Sterowania koncentruje się wokół zagadnień, związanych z zastosowaniem teorii sterowania w napędach elektrycznych ze sterowaniem mikroprocesorowym przy wykorzystaniu mikroprocesorów sygnałowych oraz w układach automatyki przemysłowej z wykorzystaniem sterowników programowalnych.

Zakład Techniki Sterowania może pochwalić się kilkoma ciekawymi rozwiązaniami autorskimi wykonanymi przy współpracy z przemysłem. Należą do nich:

 • mikroprocesorowe przekaźniki zabezpieczeniowo-sterownicze dla rozdzielni średnich napięć,
 • mikroprocesorowy miernik energii cieplnej,
 • algorytm i oprogramowanie sterujące hamowaniem docelowym pociągu Metropolis dla Metra Warszawskiego,
 • metoda diagnostyki sygnałów wejściowych systemu wizualizacji i sterowania nadrzędnego
 • układ wektorowego sterowania z procesorem sygnałowym dla trakcyjnych (tramwajowych i trolejbusowych) falownikowych napędów z silnikami indukcyjnymi,
 • układ regulacyjny w systemie ciepłowniczym w Łodzi, pozwalający na ciągłą współpracę elektrociepłowni EC-2 i EC-3 na wspólną magistralę ciepłowniczą.
Szczególnie zasłużeni dla Zakładu Techniki Sterowania

dr hab. inż. Andrzej Dębowski, prof. PŁ

dr inż. Marek Dzikowski

dr inż. Hubert Górski

dr inż. Henryk Mroczek

mgr inż. Longin Pobiega

Strona zaktualizowana: 26.10.2017